Beijer: kwaliteit is ons vertrekpunt

De term 'logistics' nodigt soms nogal uit tot misverstanden. Menigeen denkt bij dat woord louter aan het transporteren van A naar B. En dat is dan alles. Terwijl het, in ons geval tenminste, juist zoveel verder gaat.

Wij maken er werk van, om letterlijk alle regelwerk rondom dat transport te klaren. Van het opslaan tot distribueren, van verzekeren tot etiketteren, van de planning tot het eventueel incasseren van uw factuurprijs. Het hoort allemaal bij logistics. Wij spreken echter liever van logistieke dienstverlening.

U produceert, wij doen de rest

We verzorgen voor uw producten de distributie. In onze moderne op-en overslagloods in Oldenzaal kunnen we goederen opslaan en op afroep distribueren binnen Nederland en daarbuiten. Ompakken, etiketteren, voorraadadministratie en facturering behoren tot de mogelijkheden. Dankzij vergaande automatisering blijven de papierrompslomp en tijdrovende procedures beperkt tot het minimum. U leest meer over onze historie onderaan deze pagina.

Altijd en overal in Europa

Dagelijkse auto-groupage diensten met een fijnmazig agentennetwerk in de bestemmingslanden, staan borg voor flexibele mogelijkheden in geheel Europa. Ook voor gevaarlijke stoffen. Onze partners worden nauwlettend geselecteerd; er wordt gebruik gemaakt van prima geoutilleerde op-en overslagcentra en de modernste communicatiemiddelen. Dit resulteert erin dat we uw goederen al bij de ontvanger kunnen adviseren, voordat ze onze terminal hebben verlaten.

Complete douaneservice

Alle douane handelingen die door Beijer Logistics worden uitgevoerd, worden verzorgd door Beijer Douane Expediteurs BV. Beijer Douane Expediteurs is AEO gecertificeerd en sinds 1946 actief. Ook in het huidige Europa blijft kennis van de internationale douanebepalingen een vereiste. Beijer Douane Expediteurs BV biedt u een complete en actuele douaneservice.

Ons bestaansrecht: klaar staan voor u

Alles in de Beijer Logistics organisatie is erop gericht, onze relaties zonodig op maat te bedienen. Snel en flexibel, via korte lijnen. Onze boterham wordt niet alleen belegd door de physical handling, maar zeker ook door de complete service eromheen. Waardoor u zich tijd, kosten en hoofdbrekens kunt besparen. Door duurzame relaties met onze klanten na te streven, kunnen onze activiteiten meer netto rendement opleveren. Tot wederzijds voordeel.

Onze kracht is dat we verder kijken. Verder dan de markt van vandaag. Een voortdurende investering in opslagcapaciteit, transport- en communicatiemiddelen zorgt ervoor dat we scherp blijven presteren. Op het scherpst van de budgettaire snede.

Van nog groter belang zijn echter onze investeringen in mensen en kennis. Gemotiveerde, kundige medewerkers en regelmatige bijscholing dragen bij aan de sterkte van ons aanbod. Dit is ons vertrekpunt van kwaliteit.
Kent u een betere basis om samen te werken?

Beijer historie

1946-1960
De geschiedenis van Beijer Logistics begint in 1946 vlak na de Tweede Wereldoorlog. Aan de grensovergang Denekamp wordt een inklaringskantoor opgericht door de heer Beijer met zijn compagnons de Vries en Arends. De eerste chauffeurs die zich melden zijn Denen, die met omgebouwde legertrucks voedsel komen brengen naar Nederland. Met de toename van het goederenverkeer groeit ook Beijer Logistics snel. De oprichting van de EU in 1958 geeft een enorme impuls aan de internationale handel. Beijer Logistics ontwikkelt auto-groupageverkeren op Scandinavië en legt daarmee de basis voor haar kwaliteitsimago.

1960-1989
Met de groei van het goederenverkeer nemen ook de douane activiteiten toe. 7 grenskantoren zorgen samen met de vrachtactiviteiten voor een stevige basis onder het bedrijf, dat inmiddels 80 medewerkers telt.

1989-1999
Het bedrijf ontwikkelt zich tot totaalleverancier van logistieke diensten, waarbij kwaliteit voorop staat. De architect in het vervoer wordt ketenregisseur. In 1991 wordt een terminal (6000 m²) aan de Eektestraat in Oldenzaal geopend op een steenworpafstand van de oost-west-corridor A1. Een jaar later krijgt het bedrijf te maken met de meest ingrijpende gebeurtenis in haar bestaan. De EU binnengrenzen worden opgeheven. Zes van de zeven grenskantoren worden gesloten. De autogroupagediensten en logistieke activiteiten zijn voldoende ontwikkeld om deze aderlating op te vangen.
In 1993 verwerft Beijer Logistics in recordtijd het begeerde kwaliteitscertificaat ISO-9002. Er worden transportlijndiensten ontwikkeld naar Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa. De logistieke poot wordt flink uitgebreid.

2000-2009
In 2000 wordt Beijer Logistics d.m.v. een management-buy-out autonoom. Dhr. Jan Bergman wordt algemeen directeur. Bestaande transportdiensten worden geoptimaliseerd en nieuwe diensten ontwikkeld. Beijer Logistics behoorde in april 2008 tot de eerste negentien bedrijven die het AEO-certificaat Douanevereenvoudiging & Veiligheid kreeg uitgereikt.

2009-2011
Begin 2009 is er gestart met de bouw van een nieuw pand aan het Hazewinkel in Oldenzaal,op zichtlocatie langs de A1. Sinds juli 2010 is Beijer hier gevestigd en beschikt zij naast kantoor over een crossdockloods t.b.v. de transport- en zeevrachtdiensten en een opslagloods tbv de warehousing.

2011-2017
Dhr. Rogier Reedijk treedt toe tot de directie en wordt DGA. In deze jaren werkt Beijer Logistics hard aan continuïteit. Dankzij betrokken medewerkers groeien de verkeren naar Scandinavië, Duitsland en Oost-Europa en zien klanten onze toegevoegde waarde. Het begrip 'zelfsturing', sinds jaar en dag volledig geïntegreerd op alle afdelingen, motiveert medewerkers en creëert zelfsturende afdelingen.

2018-2019
Dhr. Jan Bergman, sinds 2000 algemeen directeur, treedt toe als bestuurder en dhr. Norbert Tip wordt aangesteld als als adjunct directeur. Dhr. Rogier Reedijk wordt algemeen directeur.
Dhr. Bergman presenteert het door hem geschreven boek 'Zelfsturend Rijnlands ondernemen'.

Dat Beijer Logistics logistieke diensten blijft verlenen is zeker, hoe dat gedaan gaat worden is mede afhankelijk van vraag en aanbod. Dikwijls overleeft diegene die zich het beste kan aanpassen aan veranderingen in de markt. Beijer Logistics is klaar voor de toekomst.

2020-heden
Eind 2020 is de nieuwe opslaghal van 2500 m2 gereed. Daarmee zet Beijer de toon ondanks het bijzondere Corona jaar 2020. Daarnaast is het bedrijfspand van Beijer Logistics volledig energie neutraal dankzij LED verlichting zowel in de crossdock terminal als aan de buitenzijde, de temperatuurregeling via aardwarmte en de zonnepanelen.

LEES MEER